"Marathon 2800, och jag.."
Världens största hydralmotor , Hägglund Drives


© Media-Bild, Sweden